master's thesis
Izražaj čimbenika neovaskularizacije u uvjetima eksperimentalne hiperglikemije u CD26 deficijentim miševima

Anja Kovač (2018)
University of Rijeka
Department of Biotechnology