master's thesis
Accounting of state extrabudetary users

Meri Fičor (2016)
University of Rijeka
Faculty of Economics
Metadata
TitleRačunovodstvo izvanproračunskog korisnika državnog proračuna
AuthorMeri Fičor
Mentor(s)Davor Vašiček (thesis advisor)
Abstract
U ovom radu analiziran je sustav proračunskog računovodstva kojeg primjenjuju izvanproračunski korisnici državnog proračuna. Izvanproračunski korisnici državnog proračuna definiraju se kao oni korisniciu kojima Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave posjeduje presudan utjecaj na upravljanje, zatim, kojima su jedan od izvora financiranja doprinosi i/ili namjenski prihodi, te koji se nalaze u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Kao primjer izvanproračunskog korisnika, u ovom radu analiziran je Hrvatski zavod za zapošljavanje. Zavod se nalazi u proračunskom sustavu, te vodi proračunsko računovodstvo kojeg karakterizira primjena modificiranog koncepta nastanka događaja. Takav računovodstveni koncept razlikuje se od klasičnog primjerice po tome što se ne iskazuje rashod amortizacije nefinancijske dugotrajne imovine, ne iskazuju prihodi i rashodi uslijed promjena vrijednosti nefinancijske imovine, prihodi se priznaju u razdoblju u kojem su postali raspoloživi a rashodi temeljem nastanka događaja. Analitički okvir za evidentiranje svih poslovnih događaja izvanproračunskog korisnika čini propisani računski plan koji omogućava praćenje ukupnih resursa, obveza, prihoda, rashoda te vlastitih izvora.Temeljem računovodstvenih podataka, izvanproračunski korisnici dužni su sastavljati financijske izvještaje koji moraju sadržavati informacije o potrošnji sredstava dobivenih iz proračuna.
Parallel title (English)Accounting of state extrabudetary users
Committee MembersDavor Vašiček (committee chairperson)
Josipa Mrša (committee member)
Nenad Vretenar (committee member)
GranterUniversity of Rijeka
Faculty of Economics
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Finance
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Finance and Banking, Entrepreneurship, Management, Finance and Accounting, Marketing, International Business, IT Business
Study specializationFinance and Banking
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-06-13
Parallel keywords (Croatian)proračunsko računovodstvo izvanproračunski korisnici državnog proračuna računovodstveni koncept financijski izvještaji Hrvatski zavod za zapošljavanje
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:192:938849
CommitterDraženka Šepić