master's thesis
Fight against tax evasion: case of fiscalization in the Republic of Croatia

Marina Prgomet (2016)
University of Rijeka
Faculty of Economics
Metadata
TitleBorba protiv porezne utaje na primjeru fiskalizacije u Republici Hrvatskoj
AuthorMarina Prgomet
Mentor(s)Helena Blažić (thesis advisor)
Abstract
Porezi su najizdašniji i najznačajniji instrument prikupljanja prihoda državnog proračuna, stoga je i opstanak suvremenih država uvjetovan naplatom poreza. Otkad postoje porezi, postoji i otpor prema njihovu plaćanju, neovisno o financijskom statusu poreznih obveznika. Stoga je vrlo česta pojava da prikupljanje poreza prati porezna utaja. Neispunjavanje obveze plaćanja poreza može biti legalno i nelegalno. Razlika između izbjegavanja poreznih obveza i porezne utaje očituje se u zakonitosti djelovanja poreznog obveznika, premda nema velike moralne razlike. Brojna su istraživanja potvrdila da povećanje porezne utaje korelira s povećanjem ukupnog poreznog tereta. Vrlo velik utjecaj na odluke o utaji poreza i na cjelokupnu sivu ekonomiju imaju zakonodavna i administrativna uređenost države, kredibilitet pravnog sustava te kvaliteta javnih usluga. Glavno težište istraživanja u ovom radu usmjereno je na poreznu utaju kao nelegalnu aktivnost poreznog obveznika kojom se oštećuje, ne samo država, već svi subjekti legalnog gospodarstva. Prema tome država ima ulogu zakonodavca, žrtve i suca. Posebnost države spram drugih ekonomskih subjekata očituje se u njezinoj mogućnosti da donosi i provodi zakone kojih se trebaju pridržavati svi njezini građani. Državna tijela u RH koja svojim djelovanjem imaju izravan utjecaj na poreznu utaju su Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo financija i Ministarstvo pravosuđa. Sve suvremene vlasti nastoje spriječiti utaju poreza ili je barem smanjiti na najmanju moguću razinu. Pri tome je potrebno utjecati na posljedice porezne utaje, ali i utvrditi uzroke i načine njihova sprječavanja ili barem smanjivanja. U prometu gotovinom posebno je zastupljena visoka razina sive ekonomije. Porezni nadzor pokazao se kao nedovoljno djelotvoran instrument u suzbijanju porezne utaje te stoga RH, kao i brojne druge zemlje, zakonski uvode fiskalizaciju kao mjeru kojom će se uspostaviti financijska disciplina i učinkovito pratiti promet u gotovini. Rješenja fiskalizacije koja se primjenjuju razlikuju se od zemlje do zemlje, unatoč tomu moguće je razlikovati dva osnovna oblika fiskalizacije: uvođenje fiskalnih blagajni (hardversko rješenje) te uspostava sustava kontrole izdavanja računa (softversko rješenje). Problematika koja se u radu analizira je porezna utaja u RH i fiskalizacija kao mjera za njezino sprječavanje. Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom je stupio na snagu i počeo se primjenjivati od 1. siječnja 2013. godine, a provedba se odvijala prema skupinama u više faza. Od 1. srpnja 2013. godine provedba fiskalizacije je obvezujuća za sve poslovne subjekte koji su obveznici fiskalizacije prema Zakonu. Kako je težnja rada prezentirati fiskalizaciju kao mjeru u borbi protiv porezne utaje, detaljno je objašnjen pojam i cilj fiskalizacije, proces i potreba uvođenja, obveznici fiskalizacije i njihove obveze, provedba postupka, provjera i prijava računa Poreznoj upravi te kazne za porezne prekršaje. Uvođenjem fiskalizacije i kontinuiranim praćenjem provođenja Zakona unaprijeđen je postupak poreznog nadzora, utjecalo se na podizanje razine svijesti kupaca o važnosti uzimanja računa te omogućilo normalnu tržišnu konkurenciju. Brojčani pokazatelji, statistike i istraživanja prezentirani u radu dokazuju kako je odluka Vlasti o donošenju Zakona dobra, a njegova provedba uspješno realizirana. Neophodno je istaknuti i građane kao najvažniju kariku u uspješnoj provedbi postupka fiskalizacije i njihovu suradnju u borbi protiv porezne utaje.
Parallel title (English)Fight against tax evasion: case of fiscalization in the Republic of Croatia
Committee MembersHelena Blažić (committee chairperson)
Bojana Olgić Draženović (committee member)
Maja Grdinić (committee member)
GranterUniversity of Rijeka
Faculty of Economics
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Finance
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Finance and Banking, Entrepreneurship, Management, Finance and Accounting, Marketing, International Business, IT Business
Study specializationFinance and Banking
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-06-20
Parallel keywords (Croatian)porezi porezna utaja siva ekonomija fiskalizacija
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:192:002772
CommitterDraženka Šepić