professional thesis
Marketinški pristup oblikovanju turističke destinacije

Milan Plazibat (2015)
University of Rijeka
Faculty of Economics and Business