Nova korisnička funkcionalnost – spremanje objekata u liste (engl. bookmark)

Na repozitorijima u Dabru implementirana je nova korisnička funkcionalnost – spremanje objekata u liste (engl. bookmark).

Funkcionalnost omogućava svim korisnicima koji se prijave u repozitorij da zanimljiv objekt, bez preuzimanja na računalo, spreme u svoju listu na repozitoriju te mu kasnije mogu lako pristupiti.

Funkcionalnost je implementirana na cijeli sustav Dabar, stoga neovisno o tome na kojem repozitoriju korisnik spremi objekt u listu, taj spremljeni objekt korisnik će vidjeti u listi na svim repozitorijima.

Popis „Moje liste“ nalazi se u poveznicama na lijevoj strani sučelja.

O načinu korištenja nove korisničke funkcionalnosti održan je webinar, a snimku možete vidjeti ovdje.

(Izvor: dabar.srce.hr)