Omogućena podrška za pohranu radova u zbornicima

U repozitorijima u Dabru omogućena je pohrana rada u zborniku, novog digitalnog objekta koji obuhvaća znanstvene, stručne i ostale radove predstavljene na konferencijama i sličnim skupovima, a koji su naknadno objavljeni u zborniku radova.

Podrška za pohranu rada u zborniku inicijalno je uključena na repozitorijima na kojima postoji opcija pohranjivanja radova u časopisu, a ostalim repozitorijima ova će opcija biti uključena na zahtjev osobe odgovorne za uspostavu i održavanje.

Senat Sveučilišta u Rijeci usvojio Smjernice za rad u repozitorijima sastavnica

Senat Sveučilišta u Rijeci je na svojoj 90. sjednici održanoj 26. travnja 2016. godine usvojio Smjernice za rad u repozitorijima Sveučilišta u Rijeci koje je sastavila radna grupa knjižničara sa Sveučilišta imenovana od strane Savjeta voditelja knjižnica Sveučilišta u Rijeci koji djeluje pri Sveučilišnoj knjižnici Rijeka.

Pages

Subscribe to Repository of the University of Rijeka RSS