diplomski rad
Utjecaj transplantacije živčanih matičnih stanica na programiranu staničnu smrt u mišjem modelu moždanog udara

Arijana Đemaili (2017)
Sveučilište u Rijeci
Odjel za biotehnologiju