Rad nije dostupan
diplomski rad
Bv-2 stanice kao alternativni model za izučavanje citomegalovirusne infekcije mikroglije

Marina Marcelić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Odjel za biotehnologiju
Podaci o radu
NaslovBv-2 stanice kao alternativni model za izučavanje citomegalovirusne infekcije mikroglije
AutorMarina Marcelić
Voditelj/MentorNatalia Kučić (mentor)
Sažetak rada
BV-2 stanice predstavljaju imortaliziranu mikroglijalnu staničnu liniju kao najčešće korištenu zamjenu za primarnu kulturu mikroglija stanica. Uobičajeno je da se uzgajaju u DMEM (engl. Dulbecco’s Modified Eagle Medium) mediju uz dodatak fetalnog goveĎeg seruma (FCS, engl. Fetal Calf Serum). In-vitro stanični mikrookoliš ne moţe dati točnu presliku onoga u središnjem ţivčanom sustavu, što naposljetku moţe dovesti do morfoloških i funkcionalnih promjena u mikroglija stanicama. Mikroglija stanice po prirodi su reaktivne i stoga su podloţne promjenama u svojoj okolini. Početni eksperimenti koje smo proveli u našem laboratoriju na spomenutoj liniji, u svrhu uspostavljanja in-vitro modela infekcije, pokazali su slabu permisivnost BV-2 mikroglija stanica za mišji citomegalovirus (MCMV). TakoĎer BV-2 mikroglija stanice pokazivale su obiljeţja stalne aktiviranosti i to u M1 aktivacijskome stanju. Kako bi utvrdili mogu li promjene u uvjetima kultivacije utjecati na permisivnost ovih stanica za MCMV, kao i na njihova fenotipska obiljeţja, stanice su uzgajane u različitim postocima FCS-a (0%, 2% i 5%) te su inficirane MCMV-om. Rezultati ovoga rada pokazuju da manipulacija uvjetima kultivacije, posebice oduzimanje FCS-a iz medija za uzgoj, dovodi do morfoloških promjena BV-2 mikroglija stanica. TakoĎer je povećana permisivnost bipolarnih BV-2 mikroglija stanica za MCMV infekciju. Različiti uvjeti uzgoja utjecali su i na razinu izraţaja proupalnih biljega iNOS, CD86 i CD16/32 te protuupalnog biljega CD206, ovisno o koncentraciji FCS-a. Zaključujemo da okolišne promjene koje mijenjaju metabolički i imunološki profil mogu dovesti do promijenjenog odgovora BV-2 mikroglija stanica na patogene.
Ključne riječiBV-2 mikroglijalna stanična linija FCS mišji citomegalovirus permisivnost za MCMV infekciju M1/M2 aktivacijsko stanje
Naslov na drugom jeziku (engleski)Bv-2 cells as an alternative model for the study of cytomegalovirus infekction of microglia
Povjerenstvo za obranuMiranda Mladinić Pejatović (predsjednik povjerenstva)
Igor Jurak (član povjerenstva)
Natalia Kučić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Rijeci
Ustrojstvena jedinica niže razineOdjel za biotehnologiju
MjestoRijeka
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Biotehnologija
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaIstraživanje i razvoj lijekova
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra istraživanja i razvoja lijekova
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. pharm. inv.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-07-20
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Murine microglial BV-2 cell line is commonly used as a substitute for primary microglia. They are usually cultivated in the Dulbecco’s modified eagle medium (DMEM) supplemented with fetal calf serum (FCS). This in vitro cellular environment is unable to imitate the one present in the central nervous system, thus causing morphological and functional changes to the microglial cells. Microglial cells are reactive by nature, and as such are affected by all changes in their environment. In the first experiments we performed with the goal of establishing an in-vitro infection model, BV-2 microglial cells exhibited low susceptibility to murine cytomegalovirus (MCMV). Also, they exhibited features of a permanent M1 activity. To determine whether the changes in the conditions of cultivation may affect the susceptibility of these cells to MCMV infection as well as their phenotypic characteristics, the cells were cultivated in varying FCS percentage (0%, 2% and 5%), while also being infected with MCMV. Results from our study show that manipulation of cultivation conditions, specifically FCS depletion, leads to morphological changes of BV-2 microglial cells. Also, results show increased susceptibility of rod-shaped BV-2 microglial cells for MCMV infection. Varying FCS depletion also affected the levels of pro-inflammatory markers iNOS, CD86 and CD16/32 and the antinflammatory marker CD206, depending of the concentration. This indicates that the environmental changes that modulate the metabolic and immunological profile can cause an altered response of microglial cells to pathogens.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)microglial BV-2 cell line FCS murine cytomegalovirus susceptibility to MCMV infection M1/M2 activation state
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad nije dostupan
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:193:372272
PohranioIvana Dorotić