Rad nije dostupan
diplomski rad
Određivanje razina mikotoksina na žitaricama iz organskog i konvencionalnog uzgoja

Igor Krupić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Odjel za biotehnologiju
Podaci o radu
NaslovOdređivanje razina mikotoksina na žitaricama iz organskog i konvencionalnog uzgoja
AutorIgor Krupić
Voditelj/MentorMladenka Malenica Staver (mentor)
Sažetak rada
Kontaminacija hrane i hrane za životinje značajan je problem u svijetu. Mikotoksini su toksični sekundarni metaboliti gljivica i plijesni koji štetno utječu na zdravlje ljudi i životinja uzrokujući bolesti i značajne ekonomske gubitke u poljoprivredi i stočarstvu. Tijekom 2015. godine, prikupljen je 31 uzorak iz organskog uzgoja s područja Hrvatske i iz uvoza (Mađarska i Kina) te 33 uzorka iz konvencionalnog uzgoja s farmi na području Središnje Hrvatske. U ovom su radu analizirane koncentracije sljedećih mikotoksina: Aflatoksin B1, fumonizin B1, zearalenon, deoksinivalenol, T-2 toksin i okratoksin A. Aflatoksin B1 je spoj sa dokazanim jakim hepatotoksičnim učinkom. Fumonizin B1 ima jaki hepatotoksični i nefrotoksični učinak kod ljudi i ţivotinja. Zearalenon je estrogeni metabolit koji utječe na estrogene receptore. Deoksinivalenol utječe na središnji živčani sustav kod životinja i uzrokuje razna oboljenja. T-2 toksin uzrokuje oštećenje koštane srži te znatni pad broja leukocita kod ljudi, dok okratoksin A ima potencijalni kancerogeni učinak kod ljudi. Koncentracije navedenih mikotoksina su određivane primjenom validirane ELISA metode. Dobivene koncentracije mikotoksina u žitaricama iz organskog i konvencionalnog uzgoja uspoređivane su s najvećim dopuštenim razinama koncentracija mikotoksina propisane Uredbom Komisije (EZ) br. 1881/2006 o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani. Uspoređujući broj pozitivnih uzoraka, odnosno koncentracije analiziranih mikotoksina u žitaricama, žitarice iz organskog uzgoja su se pokazale značajno više kontaminiranim naspram žitarica iz konvencionalnog uzgoja. Visoke koncentracije mikotoksina u analiziranim žitaricama iz organskog uzgoja u poveznici su s nekorištenjem fungicida pri zaštiti usjeva od kontaminacije mikotoksinima.
Ključne riječiaflatoksin deoksinivalenol fumonizin zearalenon T-2 toksin okratoksin mikotoksini ELISA
Naslov na drugom jeziku (engleski)Determining the levels of mycotoxins in grains from conventional and organic farming systems
Povjerenstvo za obranuMladenka Malenica Staver (predsjednik povjerenstva)
Roberto Antolović (član povjerenstva)
Ivana Ratkaj (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Rijeci
Ustrojstvena jedinica niže razineOdjel za biotehnologiju
MjestoRijeka
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Biotehnologija
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaBiotehnologija u medicini
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra biotehnologije u medicini
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. biotech. in med.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-22
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Contamination of food and feed is a significant problem in the world. Mycotoxins are secondary toxic metabolites syntetised by fungi and molds which affect the health of humans and animals, causing diseases and significant economic loss in agriculture and animal husbandry. During this study, 31 sample of organic farmed (Croatia, Hungary and China) and 33 samples of conventionally farmed (Central Croatia) various grains were collected. In this study, concentrations of mycotoxins: Aflatoxin B1, fumonisin B1, zearalenone, deoxynivalenol, T-2 toxin and ochratoxin A; were analysed. Aflatoxin B1 is a compound with proven strong hepatotoxic effects. Fumonisin B1 has a potent hepatotoxic and nephrotoxic effect on humans and animals. Zearalenone is a estrogenic metabolite that affects estrogen receptors. Deoxynivalenol affects the central nervous system in animals, and causes various diseases. T-2 toxin causes damage to bone marrow and a significant drop in the number of leukocytes in humans. Ochratoxin A has a potential carcinogenic effect in humans. The concentrations of different mycotoxins were determined by using a validated ELISA method. The resulting concentrations of mycotoxins in grains from organic and conventional farming were compared with the maximum concentration levels of mycotoxins prescribed by the European Commission Regulation (EC) No. 1881/2006 on establishing maximum levels for certain contaminants in foodstuff. Comparing the results of positive samples, the samples grown organically have proven to be significantly more contaminated with mycotoxins than samples from conventional farms. High concentrations of mycotoxins on the analyzed samples from organic farms may be associated with non-use of fungicides.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)aflatoxin deoxynivalenol fumonisin zearalenone T-2 toxin ochratoxin mycotoxins ELISA
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad nije dostupan
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:193:695129
PohranioIvana Dorotić