diplomski rad
Analiza ranih i kasnih endosoma u razvojnim fazama mišjih megakariocita

Roberta Kurelić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Odjel za biotehnologiju