završni specijalistički
Upravljanje marketingom izvansezonskih događanja u funkciji stvaranja marke grada

Ana Košuljandić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovUpravljanje marketingom izvansezonskih događanja u funkciji stvaranja marke grada
AutorAna Košuljandić
Voditelj/MentorIvan Mencer (mentor)
Sažetak rada
Poslovanje svake organizacije nezamislivo je bez marketinga i njegovih aktivnosti. I u organizaciji događanja neophodno je koristiti marketing koncept.Organizator događanja mora znati kako stvoriti događanje koje će zaslužiti posjetiteljevo zanimanje, vrijeme i novac. Potrebno je stvoriti privlačno događanje koje će posjetitelja potaknuti da baš njega odabere među konkurencijom. Marketinškim alatima stvoriti će se privlačan proizvod i postići postavljeni ciljevi, od kojih je temeljni stvaranje marke grada. Turizam je oduvijek imao značajnu ulogu u hrvatskoj ekonomiji stvarajući visok priljev novčanih sredstava turističkim odredištima. Svaka se turistička destinacija trudi stvoriti što privlačniju ponudu koja će u potpunosti zadovoljiti zahtjeve turista nadajući se da će upravo zbog svojih osobina ona biti izabrana među mnoštvom drugih. Gradovi kao turističke destinacije moraju znati kako konkurirati s drugim gradovima te stvoriti sebi prepoznatljivost. Lakše će privući ciljnu skupinu - posjetitelje, investitore, kvalitetnu radnu snagu i ostalo oni gradovi koji usvoje koncepciju stvaranja marke. Ulazeći u proces pronalaska načina diferencijacije u cilju zadovoljavanja potreba postojećih i novih korisnika, gradovi će si osigurati prednost pred konkurencijom. Jedan od načina kako privući pozornost na željenu destinaciju je i organiziranje događanja (često nazivani i „eventi“). Njih je potrebno sve više integrirati u marketing grada i u samu strategiju stvaranja marke grada, odnosno turističke destinacije. Potrebno je konstantno pratiti i ocjenjivati njihov doprinos stvaranju marke, a ne samo financijske pokazatelje svakog pojedinog događanja. Treba težiti stvoriti emocionalnu neopipljivu vezu između grada i ciljne skupine. Također je neophodno kontinuirano usavršavati položaj marke putem integiranog komuniciranja izgradnjom mreže individualaca, poslovnih subjekata i relevantnih institucija koji će podržavati, usavršavati i nadzirati taj sustav. Gradovi se moraju okrenuti kvalitetnim, inovativnim i sveobuhvatnim rješenjima u svrhu privlačenja potrebnih resursa i ciljnih skupina korisnika. Grad Crikvenica bilježi više od stotinu godina tradicije turizma. Blizina zračne luke na otoku Krku, putničke i teretne morske luke u Rijeci te dobra cestovna i željeznička povezanost sa srednjom Europom bile su važne pretpostavke za rani razvoj turizma. Zbog iznimno povoljne klime, blagih zima i umjereno toplih ljeta, miješanja morskog i gorskog zraka, te uvala iznimno čistog i plitkog mora, Crikvenica je već 1906. godine proglašena lječilištem i morskim kupalištem. U posljednje vrijeme posebna pozornost posvećuje se razdoblju pred i posezone za razvoj atraktivne i konkurentne destinacijske ponude s dodanom vrijednošću te slijedom toga i povećanju pritoka novćanih sredstava od samog turizma. Hrvatska turistička zajednica pokrenula je u rujnu 2014. godine projekt Hrvatska 365 čime se žele iskoristiti resursi koje hrvatski turizam ima u predsezoni i posezoni u što se uključila i Turistička zajednica Grada Crikvenice. Provedena je teoretska i praktična analiza događanja i stvaranja marke grada njihovim organiziranjem izvan ljetne turističke sezone. S obzirom da je događanje specifičan proizvod provedena je i analiza načina na koji se proces marketinga primjenjuje na njega. Posebna pozornost usmjerena je na organizaciju događanja Advent u Crikvenici. Želi se dokazati da se uspješno organiziranim događanjem izvan ljetne sezone stvara željena marka grada.
Ključne riječimarketinške aktivnosti izvansezonska događanja marka grada grad Crikvenica Advent u Crikvenici
Povjerenstvo za obranuJasmina Dlačić (predsjednik povjerenstva)
Ivan Frančišković (član povjerenstva)
Ivan Mencer (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet
MjestoRijeka
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Marketing
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski specijalistički
Naziv studijskog programaMarketing menadžment
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a specijalist/specijalistica marketing menadžmenta
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv.spec.oec.
Vrsta radazavršni specijalistički
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-05-31
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
A developed marketing structure and activities are a prerequisite for the successful business of any organisation. Event organisation also requires a clear marketing concept. It is necessary for the event planner to create such an activity which potential visitors would find worth visiting and investing their time and money in. The crucial part is creating such an event which would stand out from the others and thus attract potential visitors. Marketing tools can be used to create an appealing products and reach the previously set goals, the crucial one being town branding. Tourism has always had a significant role in Croatian economy, because of its financial benefits for tourist destinations. The main interest for each destination is to eliminate competition and attract visitors by an interesting offer which would completely satisfy the tourists’ needs. Cities as tourist destinations should be able to successfully compete with other cities and create a certain image. Those cities which develop the concept of branding will reach the target group more easily - that is, visitors, investors, good-quality labour force and so on. By finding a way to differentiate themselves in order to satisfy the current and future customers’ needs, cities will ensure competitive advantage. One of the means of attracting attention to a destination is event organisation. Events should be integrated into a city’s marketing plan and into the strategy of branding a city or tourist destination. It is necessary to continually monitor and evaluate the attribution of events in the process of city branding, instead of merely focusing on the financial results of each individual one. The goal is to create an emotional relationship between the city and the target group. It is also vital to keep developing the brand position by creating a network of individuals, business subjects and other relevant institutions which would engage continual communication, to support, improve and monitor the system. Cities should focus on quality, innovative and comprehensive solutions in order to attract the essential resources and target user groups. Crikvenica is a town with a tourist tradition more than a hundred years old. The vicinity of the airport on the island of Krk, passenger and cargo ports in Rijeka and good road and railway connections with Central Europe were crucial preconditions for the early development of tourism in this town. As early as 1906, Crikvenica was proclaimed a health and seaside resort, due to favourable climate, mild winters and pleasantly warm summers, constant mixture of the sea and mountain air, as well as the clear, shallow sea in the bays. Greater attention has lately been devoted to the period before and after the peak tourist season, in order to increase the financial revenues from tourism, by developing an attractive and competitive destination offer with added value. In September 2014, the Croatian National Tourist Board started the project “Croatia 365” in order to use the resources that Croatian tourism has in the pre- and post-season. The Tourist Board of Crikvenica has also joined the project. A theoretical and practical analysis of events and town branding by organizing events in the off-season has been conducted. Given the particularity of an event as a product, an analysis of the specific ways marketing processes apply on events has also been done. Attention has been focused on the organization of the event “Advent in Crikvenica”. The goal is to show that desired town branding can be successfully created by well-organised events outside the main summer tourist season.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)marketing activities off-season events city branding the town of Crikvenica Advent in Crikvenica
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:192:303377
PohranioVesna Knez