završni specijalistički
Kontroling EU projekata na primjeru trgovačkog društva Regionalna energetska agencija Kvarner d.o.o.

Andrej Filčić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovKontroling EU projekata na primjeru trgovačkog društva Regionalna energetska agencija Kvarner d.o.o.
AutorAndrej Filčić
Voditelj/MentorNeda Vitezić (mentor)
Sažetak rada
Ovim radom se želi ukazati na važnost uvođenja projektnog kontrolinga radi postizanja projektnih ciljeva i efikasnog upravljanja projektima, naročito u slučaju istovremene provedbe većeg broja projekata, što je često slučaj. Tematika projektnog kontrolinga obrađena je na primjeru EU projekata, ali tema je primjenjiva općenito na neprofitne projekte jer su EU projekti u osnovi neprofitni projekti. Razvoju projektnog kontrolinga prethodio je razvoj kontrolinga kao stručne podrške upravljanju u cilju povećanja efikasnosti poslovanja. Tako će prvi dio rada pružiti uvid u povijesni razvoj kontrolinga, u kojem je prošao kroz nekoliko faza, da bi danas prevladavajuća bila njegova upravljačka uloga koju izvršava kroz aktivnosti koordinacije i integracije, povezujući sve upravljačke funkcije i ciljno usmjeravajući poslovanje poduzeća. Iz upravljačke uloge kontrolinga proizlazi da menadžment i kontroling trebaju biti u partnerskom odnosu u kojem će jedno nadopunjavati drugo. Prikazat će se povezanost između kontrolinga i ostalih srodnih funkcija u poduzeću, ali i naglasiti njihove razlike i razloge zašto kontroling nije uputno poistovjećivati sa srodnim funkcijama. Prikazat će se strateška i operativna dimenzija kontrolinga, kao i moguća organizacijska rješenja ustroja kontrolinga u poduzeću. Kao uvod u projektni kontroling, prvo će se obraditi pojam projekata i upravljanja projektima, koje će se potom dovesti u vezu s kontrolingom u upravljanju projektima, gdje će se prikazati na koji način projektni kontroling pomaže upravljanju projektima, usmjerava ga rezultatu i upravljanje čini učinkovitijim. Primjena teorijskih spoznaja se potom opisuje na primjeru neprofitnih projekata, točnije EU projekata. Obrada projektnog kontrolinga na primjeru EU projekata izabarana je iz razloga što je upravljanje EU projektima zahtjevno, administrativno složeno i podložno strogim kontrolama na više razina. EU projekti moraju, osim rezultata, osigurati potpunu transparentnost trošenja javnih sredstava. Upravo zbog toga će se primjena projektnog kontrolinga pokazati kao nužnost u realizaciji uspješnog, ciljno usmjerenog i učinkovitog upravljanja projektima
Ključne riječikontroling projektni kontroling EU fondovi EU projekti neprofitni projekti mjerenje ishoda
Povjerenstvo za obranuHelena Blažić (predsjednik povjerenstva)
Ksenija Juretić (član povjerenstva)
Neda Vitezić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet
MjestoRijeka
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski specijalistički
Naziv studijskog programaKontroling
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a specijalist/specijalistica kontrolinga
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv.spec.oec.
Vrsta radazavršni specijalistički
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-07-11
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
This master's thesis will point out the importance of introducing project controlling in project management in order to achieve project objectives and efficient project management, especially in case of multi project management. The subject is shown taking the example of EU projects, but the topic is generally applicable to non-profit projects since EU projects are basically non-profit projects. Development of project controlling has been preceded by the development of controlling itself, as a professional support to management in order to increase business efficiency. Therefore, the first part of the thesis will provide insight to the historical development of controlling, which has gone through several stages and today the dominant controlling role is its management role, carried out by coordination and integration activities, connecting all management functions and target directing the company's business. This fact implies that management and controlling should be in partnership and complement one another. The connection between controlling and other related business functions will be described, emphasizing their differences as well as reasons why controlling should not be confused with related business functions. Strategic and operational aspect of controlling will be described, as well as possible organizational solutions to introduce controlling in the company. As introduction to project controlling, the terms of project and project management will first be defined and later on related to controlling in project management, showing how project controlling helps project management, directing it to results and making it more efficient. The theoretical knowledge is further on applied to the example of non-profit projects, namely the EU projects. Explaining project controlling through the example of EU projects has been chosen taking into account that EU project’s management is rather time consuming, administratively complex and subject to strict controls on many levels. EU projects must, in addition to results, ensure full transparency of public fund’s spending. This is why the implementation of project controlling will prove to be a necessity in implementation of a successful, goal-oriented and efficient project management.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)controlling project controlling EU funds EU projects non-profit projects measuring outcomes
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:192:485945
PohranioVesna Knez