završni specijalistički
Konkurentnost obnovljivih izvora energije na otvorenom tržištu električne energije s posebnim osvrtom na zemlje JI Europe

Ivan Gržeta (2016)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovKonkurentnost obnovljivih izvora energije na otvorenom tržištu električne energije s posebnim osvrtom na zemlje JI Europe
AutorIvan Gržeta
Voditelj/MentorSaša Žiković (mentor)
Sažetak rada
Energetska politika Europske unije nedvosmisleno se kreće prema obnovljivim izvorima energije, te je i Hrvatski sabor ratificirao Kyoto sporazum 2007. godine čime se obvezao na smanjenje stakleničkih plinova. Zadnji samit o klimatskim promjenama održan u Parizu 2015. godine dodatno je učvrstio politiku obnovljivih izvora energije na svjetskoj razini, obzirom da se 195 zemalja dogovorilo da će ograničiti globalno zatopljenje znatno ispod razine od 2 Celzijeva stupnja u odnosu na predindustrijsko razdoblje. Pitanje konkurentnosti obnovljivih izvora energije na otvorenom tržištu električne energije sigurno je jedno od glavnih pitanja energetskih politika kako samih država, tako i energetske politike Europske unije i svijeta u konačnici. U radu se predstavlja i uspoređuje konkurentnost elektrana građenih u Eurozoni i SADu koje kao pogonsko gorivo koriste obnovljive i neobnovljive izvore energije, s posebnim osvrtom na zemlje Jugoistočne Europe. Kao metoda izračuna isplativosti se koristi LCOE metoda, odnosno metoda niveliranih troškova električne energije, gdje su se za trošak goriva, kao jedne od najzahtjevnijih varijabli, uzeli povijesni podaci kretanja goriva, ovisno o tipu elektrane. Tako dobiveni nivelirani troškovi električne energije su stavljeni u odnos s veleprodajnim cijenama električne energije na području Eurozone, dok su se za elektrane na obnovljive izvore energije dodatno uspoređivale poticajne cijene po odabranim zemljama JI Europe. Svaki tip elektrane ima svoje specifičnosti, no što se tiče konkurentnosti elektrana na obnovljive izvore energije, zaključuje se da osim hidroelektrane, niti jedan drugi tip elektrane ne posluje pozitivno s trenutnim veleprodajnim cijenama električne energije, te da su poticajne cijene otkupa električne energije visoke i predstavljaju veliki teret za državu. Slijedom navedenog, može se zaključiti da je potreban dodatni napredak u tehnologiji elektrana na obnovljive izvore energije, odnosno, da je potrebno povisiti cijene električne energije krajnjem korisniku ukoliko se želi udovoljiti uvjetima iz Kyoto sporazuma i samita iz Pariza.
Ključne riječikonkurentnost obnovljivih izvora energije nivelirani trošak električne energije za odabrane elektrane veleprodajne cijene električne energije poticajne cijene električne energije JI Europa
Povjerenstvo za obranuNela Vlahinić Lenz (predsjednik povjerenstva)
Mira Dimitrić (član povjerenstva)
Saša Žiković (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet
MjestoRijeka
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski specijalistički
Naziv studijskog programaEkonomija energetskog sektora
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a specijalist/specijalistica ekonomije energetskog sektora
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv.spec.oec.
Vrsta radazavršni specijalistički
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-03-30
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The Energy Policy of the European Union is clearly moving towards renewable energy sources, and the Croatian Parliament ratified the Kyoto agreement from 2007 by which is committed to reduce greenhouse gas emissions. Last Climate Summit held in Paris in 2015 has further strengthened the policy of renewable energy on a global scale, given that 195 countries agreed to limit global warming well below 2 degrees Celsius compared to pre-industrial era. The issue of the competitiveness of renewable energy sources on the open electricity market is certainly one of the main issues of energy policies in the countries themselves, and energy policy of the European Union and the world. The paper presents and compares the competitiveness of power plants built in the Eurozone and the US, with special emphasis on the countries of South Easter Europe, which are using as fuel renewable and non-renewable energy sources. LCOE method, or levelized costs of electricity, is used in calculating the cost-effectiveness, where is for fuel as one the most difficult variables taken historical data of fuel, depending on the type of plant. Thus obtained levelized cost of power plants are put in relation with wholesale electricity prices in the euro area. Incentive prices are additionally compared for the power plants on renewable sources in selected countries of SE Europe. Each type of plant has its own specific features, but as far as competitiveness of power plants on renewable energy sources, it is concluded that other than hydroelectric power plant, no other type of power plant operate profitably with the current wholesale price of electricity, and that incentive purchase prices for power plants on renewable sources are too high and represent a great burden for the state. Consequently, it can be concluded that are necessary the additional advances in technology for power plants on renewable sources, or other, that is necessary to raise the cost of electricity to the end user, if it is to meet the requirements of the Kyoto agreement and the summit in Paris.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)competitiveness of renewable energy sources levelized cost of electricity for selected power plants Wholesale electricity prices incentive electricity prices SE Europe
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:192:661206
PohranioVesna Knez