završni specijalistički
Uloga burzi električne energije u stvaranju unutarnjeg europskog tržišta električne energije

Ivana Jurčević (2015)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovUloga burzi električne energije u stvaranju unutarnjeg europskog tržišta električne energije
AutorIvana Jurčević
Voditelj/MentorSaša Žiković (mentor)
Sažetak rada
Elektroenergetski sustav čine proizvodnja, prijenos, distribucija i potrošnja električne energije, a temeljni zadatak mu je pouzdana i kvalitetna opskrba električnom energijom. Godinama je bio organiziran kao vertikalno integrirani monopol u državnome vlasništvu, što se u konačnici pokazalo neučinkovito te izazvalo potrebu za reformama, odnosno liberalizacijom tržišta električne energije. Reforme su u mnogim zemljama Europe započele devedesetih godina prošlog stoljeća. Budući da su zahtijevale složene procese, ključno je bilo slijediti direktive Europske unije koje su davale okvir za izgradnju jedinstvenog unutarnjeg tržišta ostavljajući svakoj zemlji prostora za usvajanje rješenja koje najbolje odgovaraju njihovoj situaciji. Cilj Europske unije stvaranje je jedinstvenog unutarnjeg tržišta električne energije, a procedure i postupci definirani su zakonodavnim okvirom kojeg su obvezne primijeniti sve zemlje članice EU. Upravo efikasno rješavanje zagušenja na prekograničnim prijenosnim vodovima jedno je od vrlo bitnih čimbenika u omogućavanju slobodnije prekogranične razmjene električne energije, a kao najučinkovitija metoda pokazala se neizravna dražba tj. povezivanje tržišta električne energije. Upravo burze električne energije igraju ključnu ulogu u povezivanju tržišta električne energije i stvaranju jedinstvenog unutarnjeg tržišta električne energije EU. Republika Hrvatska je slijedila procese unutar zemalja EU te je razvoj tržišta električne energije započeo od 2001. godine usvajanjem prvog paketa energetskih zakona. Navedenim zakonima postavljeni su temelji reformi koje su podrazumijevale restrukturiranje i reorganizaciju energetskog sektora, otvaranje tržišta energije i regulaciju energetskih djelatnosti. Reforme su se nakon toga provodile u nekoliko faza, a temeljem Zakona o tržištu električne energije iz 2013. godine osnovana je burza električne energije s ciljem uspostave organiziranog tržišta električne energije za dan unaprijed te povezivanje s tržištima električne energije za dan unaprijed u EU.
Ključne riječitržište električne energije burza električne energije dan unaprijed tržište električne energije prekogranični prijenosni kapacitet neizravna dodjela prekograničnih prijenosnih kapaciteta povezivanje tržišta električne energije unutarnje tržište električne energije EU
Povjerenstvo za obranuNela Vlahinić Lenz (predsjednik povjerenstva)
Marija Kaštelan Mrak (član povjerenstva)
Saša Žiković (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet
MjestoRijeka
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski specijalistički
Naziv studijskog programaEkonomija energetskog sektora
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a specijalist/specijalistica ekonomije energetskog sektora
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv.spec.oec.
Vrsta radazavršni specijalistički
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-12-16
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Power system consists of generation, transmission, distribution and consumption of electricity, and its basic task is reliable and quality supply of electricity.For years it was organized as a vertically integrated monopoly of state-owned, which ultimately proved as ineffective and cause the need of reform and liberalization of the electricity market. In many European countries the reforms have started in the nineties and required complex processes. So, the key was to follow the directives of the European Union which provided a framework for the construction of the internal market, leaving possibility each country to adopting solutions that best suit their situation.The aim of the EU is creating a single internal market in electricity. The procedures and processes defined by the legal framework are obliged to apply all EU member states. Effective solution of congestion on cross-border transmission lines is one of the very important factors that allows free cross-border exchange of electricity. The most effective method is indirect auction ie. market coupling of the electricity market. The power exchanges play a key role in connecting the electricity market and creating the single internal market for electricity EU.The Republic of Croatia has followed the processes the EU countries, the development of the electricity market has started since 2001 with the adoption of the first package of energy acts. These acts were set the bases of reforms that included the restructuring and reorganization of the energy sector, the opening of energy markets and the regulation of energy activities. The reforms were carried out in several stages. The power exchange established pursuant to the Electricity Market Act from 2013. Its goal is the establishment of organized electricity market for the day ahead and market coupling for the day ahead electricity markets in the EU.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Electricity Market Power Exchange Day Ahead Market Cross-border Transmission Capacity Implicit Auction Market Coupling Internal EU Electricity Market
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:192:560687
PohranioVesna Knez