Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Dohodovni nasuprot potrošnom konceptu direktnog oporezivanja: vječna rasprava u Hrvatskoj

Šimović, Hrvoje; Blažić, Helena; Štambuk, Ana (2016)