završni specijalistički
Marketinški pristup oblikovanju turističke destinacije

Milan Plazibat (2015)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet