disertacija
Vrednovanje efikasnosti i efektivnosti visokoobrazovnih institucija ekonomskog usmjerenja u funkciji povećanja njihove kvalitete

Andrea Arbula Blecich (2015)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet