disertacija
Međuzavisnost osobnih vrijednosti i etičkoga ponašanja najvišega poslovodstva s poslovanjem hotelskih poduzeća

Marija Ivaniš (2014)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet