disertacija
Vrednovanje izrečenih preferencija u funkciji poboljšanja preventivnih programa javne zdravstvene zaštite

Nikolina Dukić Samaržija (2014)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet