završni specijalistički
Razvojne mogućnosti Grada Gospića

Barbara Tomljenović Jurković (2017)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet