disertacija
Efikasnost vjetroenergetskih poduzeća u djelatnosti proizvodnje električne energije

Dario Maradin (2015)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet