diplomski rad
Analiza demografskih osobina korisnika usluga elektroničkog bankarstva na primjeru Privredne banke Zagreb d.d.

Tina Cvrtila (2016)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet