diplomski rad
Sintaktostilistički pristup pripovijetkama Rikarda Jorgovanića

Jelena Škalac (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku