diplomski rad
Uloga pedagoga u prevenciji rizičnih ponašanja kod djece i mladih

Matea Bileta (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za pedagogiju