diplomski rad
Odgojno-obrazovna uloga osnovnoškolske knjižnice (na primjeru Prve osnovne škole u Ogulinu)

Itana Salopek (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku