završni rad
Apolonijski i dionizijski aspekt u djelima Smrt u Veneciji i Tonio Kröger Thomasa Manna

Marina Petrov (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku