završni rad
Modernizam u romanima "Zapisnici Maltea Lauridisa Briggea" i "Bijeg"

Maja Sokač (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku