završni rad
Lakrdijaštvo duše (sadržajne i izražajne posebnosti u proznome stvaralaštvu J. Polića Kamova, lakrdije: "Brada", "Žena", "Sloboda", "Katastrofa")

Jelena Bukovčan (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku