završni rad
Položaj enklitika (na primjeru jezika elektroničkih medija)

Marija Kševi (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku