završni rad
Sveučilište za treću životnu dob

Valentina Gorše (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za pedagogiju