Rad nije dostupan
disertacija
Kognitivni model boli: između zadanosti tijela i medijski profanirane metafore

Cecilija Jurčić-Katunar (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci