Rad nije dostupan
disertacija
Gramatičar Dragutin Antun Parčić

Borana Morić Mohorovičić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci