završni rad
Komparativna analiza spola/roda u jugoslavenskom i hrvatskom suvremenom filmu

Helena Kariko (2016)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kulturalne studije