diplomski rad
Anaphora Resolution in Croatian by English-Croatian Professional Translators and Translation Trainees

Vladivoj Lisica (2016)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za anglistiku