diplomski rad
Elektronička knjiga u knjižnicama - Studija slučaja na primjeru Gradske knjižnice Rijeka

Ana Širola (2016)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku