diplomski rad
Usporedba romana Isušena kaljuža, Bijeg, Tuđinac, Đuka Begović i Začarano ogledalo

Monika Mihalić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku