diplomski rad
Koncept vremena u spekulativnom materijalizmu i struktura književnog teksta

Eva Simčić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku