Rad nije dostupan
disertacija
Glagolski oblici u bosaničnim pravnim tekstovima srednjovjekovne Bosne

Almira Džanić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku