diplomski rad
Odvodnja i pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda naselja Rapavel, Anžići i Smolići

Martina Fabić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci