diplomski rad
Utjecaj granulometrijskog sastava agregata na fizikalno – mehanička svojstva betona

Marino Mazor (2018)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci