Stručni rad - Pregledni rad
KRATKA POVIJEST TISKANIH MEDICINSKIH ZNANSTVENIH ČASOPISA

Muzur, Amir (2004)
Podaci o radu
Jezik rada hrvatski
Naslov (hrvatski)KRATKA POVIJEST TISKANIH MEDICINSKIH ZNANSTVENIH ČASOPISA
Naslov (engleski)SHORT HISTORY OF PUBLISHED MEDICAL SCIENTIFIC JOURNALS
AutorMuzur, Amir
Sažetak rada (hrvatski)
Namjera je ovog rada prikazati postupni razvitak medicinske književnosti, od prvih stručnih ili popularnih djela do periodičnih redovitih izdanja – časopisa. Osobita pažnja posvećena je kronologiji pokretanja i gašenja časopisa u hrvatskim zemljama, od prvoga, pokrenutog 1860. (Slovinski prvenci o naravi i zdravlju), do današnjih dana. Literatura o povijesti medicinske znanstvene žurnalistike razmjerno je skromna, ali ipak otkriva da su pojedine faze razvoja časopisnog izdavaštva slijedile zakonitosti svoga vremena i u pogledu sadržaja publiciranog materijala i u jeziku koji je upotrijebljen
Sažetak rada (engleski)
It is the aim of this review to present the gradual development of medical literature, from the first professional or popular works, until the explosion of periodical regular editions – the journals. Special attention has been devoted to the chronology of launching and extinguishing of journals on Croatian territories, from the first journal, Slovinski prvenci o naravi i zdravlju, first appearing in 1860, until our days. The literature on the history of medical scientific journalism is relatively modest but it still reveals that various phases of the development of publishing journals followed the necessities of their own times, both with respect to their published content and regarding the language they used
Ključne riječi (hrvatski)povijest medicine medicinski časopisi Hrvatska
Ključne riječi (engleski)history of medicine medical journals Croatia
Vrsta radastručni rad - pregledni rad
Status objave radaobjavljen
Vrsta recenzijerecenziran
Naslov časopisaMedicina
Brojčani podaci2004, Vol. 42(40), br. Suppl.1, str. 17-20
ISSN0025-7729
Datumdatum objave publikacije: 2004.
Znanstveno područjeBIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
Temeljne medicinske znanosti
Povijest medicine i biomedicinskih znanosti
UstanovaSveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
(Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini)
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:587275