Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
UTJECAJ PREHRAMBENOG MODELA I POLIMORFIZMA C677T METILENTETRAHIDROFOLAT REDUKTAZE NA RAZINU HOMOCISTEINA U PLAZMI MEĐU ZDRAVIM VEGETARIJANCIMA I OMNIVORAMA

Zec Sambol, Silvija; Obrovac Glišić, Maja; Marković Bašić, Nina; Dvornik, Štefica; Grahovac, Blaženka; Skočić Mihić, Sanja; Štimac, Davor (2017)