Stručni rad - Ostalo
Perforacija sigmoidnog divertikulitisa: neuobičajen uzrok subkutanog emfizema vrata, pneumomedijastinuma, pneumotoraksa, pneumoretroperitoneuma i pneumoperitoneuma

Pušić, Marin; Kovačić, Slavica; Knežević, Siniša; Zelić, Marko; Miletić, Damir (2016)
Podaci o radu
Jezik rada hrvatski
Naslov (hrvatski)Perforacija sigmoidnog divertikulitisa: neuobičajen uzrok subkutanog emfizema vrata, pneumomedijastinuma, pneumotoraksa, pneumoretroperitoneuma i pneumoperitoneuma
Naslov (engleski)Perforation of sigmoid diverticulitis: Unusual cause of subcutaneous emphysema, pneumomediastinum, pneumothorax, pneumoretroperitoneum and pneumoperitoneum
AutorPušić, Marin
Kovačić, Slavica
Knežević, Siniša
Zelić, Marko
Miletić, Damir
Sažetak rada (hrvatski)
Cilj: Cilj ovog rada je prikazati vrlo rijedak slučaj perforacije sigmoidnog divertikulitisa koji se klinički prezentirao bolnošću u donjem lijevom kvadrantu abdomena, subfebrilitetom i subkutanim emfizemom vrata. Prikaz slučaja: Tridesetšestogodišnja pacijentica primljena je na Kliniku za neurokirurgiju radi elektivnog operativnog zahvata poradi dugotrajne ljevostrane križobolje. Rani poslijeoperativni tijek kompliciran je postupnim razvojem bolnosti u donjem lijevom kvadrantu abdomena, subfebrilitetom, porastom upalnih parametara i subkutanim emfizemom vrata. Učinjena je opsežna radiološka obrada (klasični radiogrami mekih tkiva vrata, grudnih organa i abdomena, CT vrata, toraksa, abdomena i zdjelice te MR abdomena i zdjelice) kojom se utvrde opsežne nakupine plina u supkutisu vrata, u medijastinumu, retroperitoneumu, pleuralnom i peritonealnom prostoru te divertikuloza sigmoidnog kolona sa zamućenjem masnog tkiva uz sigmoidni kolon. Temeljem slikovne dijagnostike postavljena je sumnja na perforaciju sigmoidnog divertikulitsa. Dijagnoza je potvrđena kod laparotomije i patohistološkom analizom. Poslijeperacijski oporavak po laparotomiji protekao je bez komplikacija. Zaključak: Perforacija sigmoidnog divertikulitisa neuobičajen je uzrok subkutanog emfizema vrata, pneumomedijastinuma, pneumotoraksa, pneumoretroperitoneuma i pneumoperitoneuma o kojem treba misliti u diferencijalnoj dijagnozi s obzirom na mogućnost razvoja brojnih komplikacija i smrtnog ishoda kod prekasno prepoznate bolesti i odgođene laparotomije.
Sažetak rada (engleski)
Aim: The aim of this paper is to present a very rare case of sigmoid diverticulitis perforation with pain in the lower left abdomen, subfebrility and subcutaneous emphysema of the neck at presentation. Case report: Thirty six year old patient was admitted to the Department of neurosurgery for an elective operative procedure because of a longstanding left-sided lower back pain. Early postoperative course was complicated with gradually increasing pain in her lower left abdomen, subfebrility, increase in inflammatory markers and subcutaneous emphysema of the neck. Extensive imaging workup was performed (plain radiographs of the neck, thorax and abdomen, CT of the neck, thorax, abdomen and pelvis, MRI of the abdomen and pelvis) and large amount of free air in the soft tissues of the neck, in the mediastinum, pleural space, retroperitoneum and peritoneum was demonstrated. Diverticulosis of the sigmoid colon with stranding of the adjacent fat was also noted. These findings were suggestive of a perforated sigmoid diverticulitis which was confirmed by operative procedure and pathohistological report. Her postoperative course after laparotomy was unremarkable. Conclusion: Sigmoid diverticulitis perforation is a very unusal cause of subcutaneous emphysema of the neck, pneumomediastinum, pneumothorax, pneumoretroperitoneum and pneumoperitoneum that should be considered because many complications, including death, may occure if accurate diagnosis and laparotomy are delayed.
Ključne riječi (hrvatski)divertikulitis perforacija pneumomedijastinum pneumoperitoneum pneumoretroperitoneum subkutani emfizem
Ključne riječi (engleski)diverticulitis perforation pneumomediastinum pneumoperitoneum pneumoretroperitoneum subcutaneous emphysema
Vrsta radastručni rad - ostalo
Status objave radaobjavljen
Vrsta recenzijerecenziran
Naslov časopisaMedicina Fluminensis : Medicina Fluminensis
Brojčani podaci2016, Vol. 52, br. 2, str. 249-252
ISSN0025-7729
Datumdatum objave publikacije: 01.06.2016.
URL radahttp://hrcak.srce.hr/158638
Znanstveno područjeBIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
Kliničke medicinske znanosti
Kirurgija
UstanovaSveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
(Katedra za radiologiju)
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:384039