disertacija
Doprinos pouzdanosti i raspoloživosti sustava nadzora i upravljanja pomorskim prometom na Jadranu

Pančo Ristov (2012)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet