disertacija
Model pomorskih prometnica u funkciji razvoja intermodalnog prijevoza

Dražen Žgaljić (2014)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet