disertacija
Inteligentna estimacija u sustavima za dinamičko pozicioniranje plovnih objekata

Marko Valčić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet