disertacija
Model onečišćenja mora crnim otpadnim vodama s plovila

Žarko Koboević (2015)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet