disertacija
Model kooperativnoga pristupa u sustavima upućivanja vozila na parkiranje

Jasmin Ćelić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet