disertacija
Tehničko-ekonomska analiza primjene skladišta energije u elektroenergetskim sustavima plovnih objekata s dinamičkim pozicioniranjem

Aleksandar Cuculić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet