disertacija
Optimizacija rasporeda tereta na kontejnerskim brodovima u funkciji skraćenja prekrcajnoga procesa

Srđan Žuškin (2015)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet